ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-ASEAN

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน

Performance

(B-ASEAN)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
13.63%ดี
11.43%
6M
14.39%ดี
8.38%
1Y
42.29%ดี
29.57%
3Y (annualized)
6.65%ดี
4.89%
5Y (annualized)
1.52%ดี
0.34%
10Y (annualized)
0.00%-
-3.21%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-9.22%
3Y
-31.20%
5Y
-36.51%
10Y
0.00%-
-67.19%

25 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล