ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-ASIA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

Performance

(B-ASIA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
12.36%-
9.56%
6M
41.31%-
32.24%
1Y
22.64%-
19.99%
3Y (annualized)
3.42%-
1.02%
5Y (annualized)
9.80%-
5.68%
10Y (annualized)
--
2.63%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
26.01%-
22.36%
3Y (annualized)
18.87%-
17.45%
5Y (annualized)
17.35%-
15.74%
10Y (annualized)
--
15.69%

26 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY