ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-CHINE-EQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.56%
3M
37.21%
6M
54.73%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 9, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,467,432,105.31 บาท
FINNOMENA MONEY