ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-ENHANCED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.16%
3M
0.31%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 1, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,489,473,561.45 บาท
FINNOMENA MONEY