ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-FINTECH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.49%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
18 มิ.ย. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,324,023,000.95 บาท