ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-FLEX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์

Performance

(B-FLEX)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.70%-
1.22%
6M
-1.07%-
1.37%
1Y
-2.49%-
-0.77%
3Y (annualized)
-2.65%-
0.20%
5Y (annualized)
-0.17%-
1.63%
10Y (annualized)
1.80%-
2.65%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-2.17-
-0.87
3Y (annualized)
-1.40-
-0.67
5Y (annualized)
-0.51-
-0.16
10Y (annualized)
-0.12-
-0.08

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY