ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-INFRA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

ผลตอบแทน
6.45%
3M
6.00%
6M
3.35%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 7, 94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,952,808,209.46 บาท