ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-INFRA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.70%
3M
21.71%
6M
14.96%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 7, 94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,208,136,898.33 บาท
FINNOMENA MONEY