ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-INNOTECH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

ผลตอบแทน
-3.02%
3M
0.26%
6M
0.45%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 10, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,008,643,829.32 บาท