ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-NIPPON

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

Performance

(B-NIPPON)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.49%
6M
1.39%
1Y
-5.86%ดี
-7.11%
3Y (annualized)
7.33%
5Y (annualized)
--
5.87%
10Y (annualized)
--
3.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.82%ดี
19.45%
3Y (annualized)
13.25%ดี
13.58%
5Y (annualized)
--
15.19%
10Y (annualized)
--
18.83%

17 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล