ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-TNTV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.15%
3M
0.38%
6M
1.01%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 8, 05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
108,808,355,389.98 บาท
FINNOMENA MONEY