ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-TREASURY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.25%
3M
0.56%
6M
1.24%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 10, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21,954,274,703.91 บาท