ค้นหาจากรหัสกองทุน

BBASIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.13%
3M
5.60%
6M
26.76%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มี.ค. 38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,702,758,350.63 บาท