ค้นหาจากรหัสกองทุน

BBASIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.31%
3M
8.17%
6M
12.78%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 17, 95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,700,978,776.85 บาท
FINNOMENA MONEY