ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCAP-GTAC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.65%
3M
0.66%
6M
6.08%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 มิ.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,165,469,432.93 บาท