ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCAP-GW50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
3.16%
3M
4.71%
6M
3.54%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 28, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
622,445,100.16 บาท
FINNOMENA MONEY