ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCAP-TFACTOR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.02%
3M
7.45%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 11, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
46,473,321.58 บาท
FINNOMENA MONEY