ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCAP-USND100

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.34%
3M
16.16%
6M
35.43%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
US Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
8 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
950,690,831.77 บาท