ค้นหาจากรหัสกองทุน

BFIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

ผลตอบแทน
1.23%
3M
1.82%
6M
2.61%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 17, 11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
42,297,970,973.8 บาท