ค้นหาจากรหัสกองทุน

BFLRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(BFLRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.21%ดี
3.28%
6M
3.28%ดี
4.69%
1Y
-6.33%
3Y (annualized)
-2.98%
5Y (annualized)
1.64%ดี
1.71%
10Y (annualized)
5.11%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
17.94%ดี
17.95%
3Y (annualized)
12.82%ดี
13.59%
5Y (annualized)
11.19%ดี
12.99%
10Y (annualized)
14.79%

26 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY