ค้นหาจากรหัสกองทุน

BLTF75

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

Performance

(BLTF75)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.05%ดี
-5.68%
6M
16.41%
1Y
-18.07%ดี
-19.45%
3Y (annualized)
-6.12%ดี
-6.66%
5Y (annualized)
0.20%ดี
-0.18%
10Y (annualized)
6.01%ดี
5.06%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-29.88%
3Y
-35.91%
5Y
-36.19%
10Y
-36.26%

21 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY