ค้นหาจากรหัสกองทุน

BMAPS55

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.94%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 16, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
439,330,002.98 บาท
FINNOMENA MONEY