ค้นหาจากรหัสกองทุน

BMBF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดศรีนคร

Performance

(BMBF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.84%ดี
2.39%
6M
11.91%ดี
11.74%
1Y
18.75%
3Y (annualized)
-1.37%ดี
-0.78%
5Y (annualized)
3.88%ดี
3.51%
10Y (annualized)
7.04%ดี
6.57%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
-0.05
5Y (annualized)
0.19ดี
0.18
10Y (annualized)
0.35ดี
0.32

16 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY