ค้นหาจากรหัสกองทุน

BMSCG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.61%
3M
5.94%
6M
43.81%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
Equity Small – Mid Cap
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
21 มี.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
415,100,141.44 บาท