ค้นหาจากรหัสกองทุน

BMSCITH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-9.06%
3M
7.11%
6M
-26.28%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 2, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,259,561,004.01 บาท
FINNOMENA MONEY