ค้นหาจากรหัสกองทุน

BSET100

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

Performance

(BSET100)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
22.62%ดี
24.21%
1Y
-6.94%ดี
-6.23%
3Y (annualized)
-5.20%ดี
-6.11%
5Y (annualized)
--
4.48%
10Y (annualized)
--
6.21%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
33.61%
3Y (annualized)
21.00%
5Y (annualized)
--
17.29%
10Y (annualized)
--
16.73%

26 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY