ค้นหาจากรหัสกองทุน

BTK

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
8.83%
3M
19.06%
6M
19.86%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 ส.ค. 37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
702,620,464.29 บาท