ค้นหาจากรหัสกองทุน

DE-1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-8.70%
3M
16.13%
6M
-21.56%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 17, 99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
38,191,705.93 บาท
FINNOMENA MONEY