ค้นหาจากรหัสกองทุน

EFOOD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-9.01%
3M
2.14%
6M
-10.33%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 29, 13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15,354,811.01 บาท
FINNOMENA MONEY