ค้นหาจากรหัสกองทุน

EICT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-9.86%
3M
-10.73%
6M
-24.75%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 23, 13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,130,955.89 บาท
FINNOMENA MONEY