ค้นหาจากรหัสกองทุน

ESET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker

ผลตอบแทน
0.39%
3M
0.25%
6M
-1.30%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
SET 50 Index Fund
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 21, 14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18,259,300.56 บาท