ค้นหาจากรหัสกองทุน

FLEXAR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.11%
3M
5.95%
6M
11.84%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 3, 03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
355,544,854.36 บาท
FINNOMENA MONEY