ค้นหาจากรหัสกองทุน

HAPPY D5

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์

Performance

(HAPPY D5)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.06%
6M
1.44%ดี
1.28%
1Y
-1.44%ดี
-1.45%
3Y (annualized)
3.81%ดี
2.40%
5Y (annualized)
3.42%ดี
2.63%
10Y (annualized)
10.48%ดี
10.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
8.65%ดี
9.73%
3Y (annualized)
8.84%ดี
9.47%
5Y (annualized)
10.34%
10Y (annualized)
14.74%ดี
14.50%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล