ค้นหาจากรหัสกองทุน

I-GOLD7S2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2

Performance

(I-GOLD7S2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.00%-
0.69%
6M
1.94%-
1.35%
1Y
21.39%-
1.55%
3Y (annualized)
7.33%-
0.27%
5Y (annualized)
5.46%-
1.24%
10Y (annualized)
--
1.82%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.62%-
-8.64%
3Y
-12.44%-
-15.95%
5Y
-21.39%-
-15.45%
10Y
--
-4.34%

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY