ค้นหาจากรหัสกองทุน

I-SMART

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์

Performance

(I-SMART)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.10%-
1.28%
6M
3.96%-
5.15%
1Y
1.49%-
3.79%
3Y (annualized)
1.90%-
1.57%
5Y (annualized)
2.01%-
2.94%
10Y (annualized)
--
3.31%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-8.83%-
-6.34%
3Y
-8.83%-
-10.71%
5Y
-8.83%-
-7.77%
10Y
--
-4.84%

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY