ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-2500

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500

Performance

(K-2500)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.40%ดี
0.78%
6M
-0.97%ดี
-2.08%
1Y
-0.74%ดี
-1.95%
3Y (annualized)
0.78%ดี
0.38%
5Y (annualized)
1.38%
10Y (annualized)
2.78%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
4.94%
3Y (annualized)
3.35%
5Y (annualized)
2.76%
10Y (annualized)
2.59%ดี
2.63%

07 ส.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY