ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-2530

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530

Performance

(K-2530)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.00%
6M
6.74%
1Y
3.90%
3Y (annualized)
0.86%ดี
-0.20%
5Y (annualized)
3.18%ดี
2.99%
10Y (annualized)
5.15%ดี
5.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.31
3Y (annualized)
-0.07ดี
-0.16
5Y (annualized)
0.26ดี
0.22
10Y (annualized)
0.40ดี
0.34

05 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY