ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-BANKING

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-8.56%
3M
-5.86%
6M
-12.20%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Strategy) โดยจะลงทุนเพืิ่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีกลุ่มธนาคารมากที่สุด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 15, 15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
267,793,517.78 บาท