K-ENERGY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.28%
3M
3.50%
6M
2.87%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนดัชนี ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) โดยมีดัชนีชี้วัดเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) 100.00%

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Energy
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 พ.ค. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
251,082,639.23 บาท