ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-EUSMALL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
16.96%
3M
36.48%
6M
28.82%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
European Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 21, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
331,930,931.7 บาท
FINNOMENA MONEY