ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-EUX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป

Performance

(K-EUX)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.82%ดี
-2.32%
6M
5.64%ดี
1.78%
1Y
15.11%
3Y (annualized)
13.06%ดี
12.56%
5Y (annualized)
8.02%ดี
8.14%
10Y (annualized)
--
7.05%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.07%ดี
-5.44%
3Y
-22.85%
5Y
-23.66%
10Y
--
-24.77%

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล