ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FITM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.02%
3M
6.35%
6M
10.03%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 4, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
50,204,261.25 บาท
FINNOMENA MONEY