ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FITXL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
7.71%
3M
12.19%
6M
15.42%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 4, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
296,019,393.72 บาท
FINNOMENA MONEY