ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GINCOME-A(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(K-GINCOME-A(A))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.29%ดี
1.39%
6M
5.33%ดี
4.33%
1Y
15.29%ดี
13.37%
3Y (annualized)
4.92%ดี
5.36%
5Y (annualized)
0.00%-
4.69%
10Y (annualized)
0.00%-
6.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
7.14%ดี
8.29%
3Y (annualized)
9.78%ดี
11.33%
5Y (annualized)
0.00%-
9.99%
10Y (annualized)
0.00%-
11.49%

21 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล