ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GOLD-A(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(K-GOLD-A(A))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.53%ดี
-1.50%
1Y
-6.81%ดี
-5.48%
3Y (annualized)
0.00%-
11.04%
5Y (annualized)
0.00%-
4.46%
10Y (annualized)
0.00%-
-0.12%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
16.69%ดี
16.75%
3Y (annualized)
0.00%-
14.20%
5Y (annualized)
0.00%-
12.51%
10Y (annualized)
0.00%-
14.19%

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล