ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-INDX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

Performance

(K-INDX)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.66%
6M
15.53%
1Y
51.73%
3Y (annualized)
3.46%ดี
2.67%
5Y (annualized)
7.04%ดี
6.50%
10Y (annualized)
--
5.59%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
15.92%ดี
16.88%
3Y (annualized)
23.07%
5Y (annualized)
20.00%
10Y (annualized)
--
17.42%

21 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY