ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-MIDSMALL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.11%
3M
-13.68%
6M
-16.67%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Equity Small – Mid Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 8, 14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,399,981,388.73 บาท
FINNOMENA MONEY