ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-PLAN1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค แพลน 1

Performance

(K-PLAN1)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.84%ดี
0.76%
6M
1.67%ดี
1.59%
1Y
3.23%ดี
3.09%
3Y (annualized)
2.24%ดี
2.11%
5Y (annualized)
2.09%
10Y (annualized)
2.60%ดี
2.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-0.05%
3Y
-0.25%
5Y
-0.25%ดี
-0.44%
10Y
-0.60%

22 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล