ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-PLAN3

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค แพลน 3

Performance

(K-PLAN3)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.50%ดี
-2.08%
6M
11.06%ดี
8.43%
1Y
-5.58%ดี
-6.69%
3Y (annualized)
-1.34%ดี
-1.79%
5Y (annualized)
0.96%
10Y (annualized)
3.34%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-13.20%
3Y
-16.80%
5Y
-17.13%
10Y
-17.42%ดี
-19.49%

21 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY