ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-SET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

Performance

(K-SET50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
10.15%ดี
9.01%
6M
0.83%
1Y
-10.79%
3Y (annualized)
-2.86%ดี
-3.37%
5Y (annualized)
3.59%
10Y (annualized)
5.42%ดี
5.25%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.25ดี
-0.41
3Y (annualized)
-0.10ดี
-0.20
5Y (annualized)
0.20ดี
0.18
10Y (annualized)
0.29ดี
0.28

03 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY