ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-SFPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.14%
3M
0.13%
6M
0.43%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 มี.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
123,738,516,309.55 บาท