ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-TREASURY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

Performance

(K-TREASURY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.05%
6M
0.28%
1Y
0.75%
3Y (annualized)
0.78%
5Y (annualized)
0.87%
10Y (annualized)
1.50%ดี
1.47%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-0.05%
3Y
--
-0.07%
5Y
--
-0.11%
10Y
--
-0.44%

13 ก.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY